Služby

Provízia za predaj nehnuteľnosti od 2% – 6 % z kúpnej ceny:

 • provízia zahŕňa spracovanie ponuky nehnuteľnosti, zaradenie
  do Reality – stavby s.r.o katalógu nehnuteľností,
 • inzercia na web stránke Reality – stavby s . r. o, – www.reality-stavby.sk a na iných realitných portáloch,
 • inzercia v tlači a na výveskách, iná propagácia pútače,
 • služby osobného makléra, uskutočňovanie ohliadok a komunikácia s kupujúcimi, nájdenie vhodného kupujúceho,
 • zorganizovanie bezpečného prevodu finančných prostriedkov a vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zabezpečenie hypotekárneho úveru a komunikácia s bankami, vypracovanie kúpnych a iných zmlúv, návrhu na vklad, iných právnych dokumentov,
 • právne a daňové poradenstvo, úhrada poplatkov spojených s overovaním podpisov u notára, a iné služby podľa dohody.

Znalecký posudok:

 • byty
 • chaty, chalupy
 • rodinné domy
 • ceny sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti, členitosti stavby, dostupnosti projekt. dokumentácie,

Obstaranie právnych služieb:

 • kúpna, darovacia, zámenná zmluva, vrátane návrhu na vklad
 • zmluva o budúcej zmluve
 • nájomná zmluva
 • plnomocenstvo
 • potvrdenie o trhovej hodnote nehnuteľnosti
 • iné typy zmlúv a právnych dokumentov

Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru:

 • vybavenie úveru zahŕňa analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia
 • najvhodnejšieho riešenia (bezplatne)